Untitled


זהו החגים מאחורינו ואין יותר תירוצים. הגיע הזמן להתחיל לעשות. הימים מתקצרים, העשייה מתארכת וחלומות חדשים נרקמים להם. והסתיו הזה שתמיד מזכיר לי את ניו יורק בחורף. ניו יורק דווקא בחורף? כן, אין עליה בחורף. מתקפת צבעים וגודש של יופי שתוקפים את ההוויה, סיילים מחממי לב אבל גם משהו אחר...הדבר

הזה שיש רק בניו יורק...האנרגיה הזאת שגורמת לי להרגש הכי בבית


Featured Posts